Austėjos Žemgulytės nuotr.
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS PAMINĖJIMAS
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

SAUSIO 11 D.

Jusevičių bendruomenės namuose 15.30 val. popietė ,,Laisvės žodžiai dainoje“

SAUSIO 13 D.

Kalvarijoje
10.50 val. Gėlių padėjimas prie nepriklausomybės paminklo;
11.00 val. Patriotinių dainų koncertas ,,Dainuoju Lietuvai“ teatre ,,Titnagas“;
12.00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos vardo bažnyčioje
Sangrūdos laisvalaikio salėje 11.30 val. istorinė valandėlė ,,Mes esame kol atmintis gyva“;

Liubave
13.00 val. Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje
14.00 val. Minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo

Brukuose
17.00 val. paminėjimas prie kryžiaus

Recommended Posts