Kultūros centro direktorė Laima Kupstienė

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

1985 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą, įgijo klubinio darbuotojo, saviveiklinio dramos kolektyvo vadovo kvalifikaciją.

1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą , įgijo istorijos ir politologijos mokytojo kvalifikaciją.

Darbo patirtis:

1985-1992 m.  dirbo Vilniaus miesto Kitimų kultūros namų meno vadove.

1995 -2008 m. – Sangrūdos vidurinės mokyklos papildomo ugdymo mokytoja.

1998 – 2005 m. – Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Sangrūdos filialo bibliotekininkė.

Nuo 2005 m. dirba Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktore.

Administracija

Vyr. buhalterė Audronė Burčikauskienė

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Reimundas Tyras