Kultūros paso programa

Į kultūros paso paslaugų rinkinį įtraukta Kalvarijos savivaldybės kultūros centro programa „Gardi duonelė savo darbu uždirbta“. Balandžio 29 d. ši programa parodyta Kalvarijos gimnazijos 2a klasės mokiniams, mokytojai Jurgitai Jakubonytei ir mokyklos kultūros paso koordinatorei Vilmai Pitkauskienei. Parodytas žaismingas spektakliukas, kuris sukurtas lietuvių liaudies pasakų motyvais. Vaidinime veikia tinginys Jonas, kuris eina dykos duonos ieškot. Atsiranda ir daugiau dykaduonių. Bet ūkininkas „užsuka“ darbų ratą: arimą, rugių sėją, pjūtį, kūlimą, malimą, duonos kepimą. Vaikai susipažino ir laikė rankose pjautuvą, spragilą, rėtį, duonkubilį, ližę, spėliojo mįsles, žaidė žaidimus, ragavo iškeptą naminę duoną. Su Kalvarijos gimnazijos antrokais aptarta programa.

Programoje dalyvauja Kultūros centro darbuotojai: Laima Kupstienė, Reimundas Tyras, Rasa Januškienė, Vilma Zdanienė, Rita Linciuvienė, Kęstutis Krasnickas, Angelė Bapkauskienė, Kalvarijos gimnazijos ketvirtokai: Beata Pauliukonytė, Milita Rukaitė, Vakarė Adamavičiūtė, Arijus Rugienius, Andrėja Kliučinskaitė. Pasakų personažai kalba kapsų šnekta.

Dėkojame programos kūrėjams ir atlikėjams, dėkojame Kalvarijos gimnazijos antrokams ir mokytojoms.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė Laima Kupstienė dalyvavo tarptautinėje stažuotėje Vengrijoje

Balandžio 14-20 dienomis Kalvarijos savivaldybės kultūros centro direktorė Laima Kupstienė  dalyvavo tarptautinėje stažuotėje „Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą – šiuolaikinio kultūros vartotojo ir tautinių tradicijų santykis“ Vengrijoje. Stažuotės metu susipažino su Budapešto penktos savivaldybės „Angyalföldi József Attila Művelődési Központ“ kultūros centro, Gedele miesto Meno ir kultūros centro ir Solymare miesto kultūros centro „Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár“ veiklomis, meno kolektyvų programomis, rengiamais projektais, technine baze.

Stažuotės metu teorinių ir praktinių užsiėmimų metu, kuriuos vedė Vengrijos kultūros, meno, marketingo ir viešųjų ryšių  specialistai, studijavo Vengrijos kultūros finansavimo sistemą, kultūros centrų infrastruktūros privalumus, kultūros paslaugų sklaidos ir vartotojų pritraukimo galimybes, darbo su skirtingomis socialinėmis grupėmis specifiką ir jaunimo aktyvesnio įsitraukimo į kūrybą galimybes.

Velykų medis sužydėjo Kalvarijoje

Kalvarijoje prie Nepriklausomybės paminklo „išaugo“ Velykų medis. Ant jo pakabinta 534 margučiai, o juos saugoja kiškučiai (autorius Juozas Arminas). Margučius kūrė: Jungėnų pagrindinės mokyklos būreliai „Kūrybinės dirbtuvės“ (vad. Saidra Razvickienė), „Jaunieji dailininkai“ (vad. Giedrė Knyzienė), Akmenynų pagrindinės mokyklos technologijų būrelis (mokyt. Gerda Palšienė) ir Kalvarijos vaikų lopšelio- darželio „Žilvitis“ vaikai bei auklėtojos, Kalvarijos bendruomenės (pirmininkas Algirdas Valenta) ir bendruomenės „Šešupė“ (pirmininkas Juozas Mačys) nariai, Kalvarijos socialinės globos namų ir Kalvarijos neįgaliųjų draugijos žmonės, Kalvarijos globos ir užimtumo centro Dienos globos namų darbuotojai ir lankytojai, Marijampolės AVPK Kalvarijos policijos komisariato kolektyvas, parduotuvių „Eglė“ ir „Knygynas“ darbuotojos, Laimutė Lastauskienė, Kęstutis Krasnickas, Vilija Gumauskaitė, Vytautas Kalinauskas, Eimantas Ardzijauskas, Kristina Kalasauskienė, Dalia Arminienė. Širdingai dėkojame visiems margučių kūrėjams ir atėjusiems papuošti medį. Už pagalbą dėkojame Arūnui Sinkevičiui, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ir Kultūros centro darbuotojams.

Kultūros paso programa

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro darbuotojai parengė spektakliuką „Gardi duonelė savo darbu uždirbta“ ir duonos kelio edukaciją vaikams.
Pasinaudokite Kultūros paso programa ir atvykite pas mus.
Plačiau rasite: https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai/renginys/1839
arba pasikalbėkite su Rasa Januškiene tel. +370 656 51035, el.p. kalvarijoskc@gmail.com.
Užsakyti šią programą gali tik mokyklos vadovo paskirtas asmuo – koordinatorius.