„Kasdieniai objektai kūryboje”

Kovo 18 – 20 d. galerija (AV17) rengia projektą „Kasdieniai objektai kūryboje”, vyksiantį Kalvarijos savivaldybės kultūros centre. Tai kūrybinių dirbtuvių ciklas su garsiais Lietuvos menininkais, skirtas 12 – 15 m. moksleiviams, leisiantis jiems tiesiogiai prisiliesti prie šiuolaikinio meno kūrimo pagrindinių principų.

Kūrybinių dirbtuvių programa Kalvarijoje:

Kovo 18 d., 14:00 – Paskaita su Neringa Zakarauskaite ir judesio dirbtuvės su Alberta Saukaityte
Kovo 19 d., 14:00 – Instrumentų kūrimas su Simonu Nekrošiumi
Kovo 20 d., 14:00 – Kūrybinės dirbtuvės su Marija Šnipaite

Registracija: info@av17gallery.com

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Kūrybinės dirbtuvės „Kasdieniai objektai kūryboje”
Kovo – balandžio mėnesiais galerija (AV17) rengia projektą „Kasdieniai objektai kūryboje”, vyksiantį Marijampolėje, Vilkaviškyje, Prienuose ir Kalvarijoje. Tai kiekviename mieste truksiantis kūrybinių dirbtuvių ciklas, orientuotas į 12 – 15 m. moksleivius bei leisiantis jiems tiesiogiai prisiliesti prie šiuolaikinio meno kūrimo pagrindinių principų. Šis projektas skirtas šiuolaikinio meno pažinimo bei domėjimosi skatinimui mažesniuose Lietuvos miestuose. Nutolusiuose nuo didžiųjų miestų regionuose dažnai pastebimas profesionaliojo šiuolaikinio meno renginių trūkumas, todėl šios kūrybinės dirbtuvės skirtos kultūrinės atskirties mažinimui bei moksleivių švietimui ir ugdymui, naudojant būtent praktinius užsiėmimus.

(AV17) galerija yra viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių galerijų, pristatanti išskirtinai šiuolaikinio objekto, skulptūros ir instaliacijos meną. Jos pagrindinis tikslas, pasitelkiant įvairias kūrybiškas bei šiandieniniam žmogui aktualias priemones, populiarinti šiuolaikinį meną tarp skirtingų auditorijų, skatinti jo suvokimą ir domėjimąsi. Projekto „Kasdieniai objektai kūryboje” veiklos orientuotos į skulptūros, objekto, instaliacijos ir kūno meno pažinimą̨, todėl edukacinių užsiėmimų̨ metu didelis dėmesys skiriamas skulptūroje dažnai naudojamam – ready-made. Vienas iš ready-made panaudojimų būdų kūrybiniame procese apima antrinių žaliavų ir jau sukurtų egzistuojančių̨ objektų panaudojimą kūryboje. Šis kūrybos metodas veikia ne tik kaip visiems prieinamas saviraiškos būdas, bet ir atkreipia dėmesį į vartojimo kultūrą̨, skatina sąmoningumą bei suteikia ekologinę potekstę, kuriant intelektualų ir visuomenei aktualų meną.

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai bus įtraukti į edukacines paskaitas, diskusijas, filmo peržiūras ir praktinius užsiėmimus su garsiais Lietuvos menininkais ir pedagogais. Kartu su garso instaliacijų kūrėju Simonu Nekrošiumi, moksleiviai kurs instrumentus bei eksperimentuos, lavindami garsinius ieškojimus bei bandydami išgauti skirtingus sąskambius. Skulptorė Marija Šnipaitė kartu su dalyviais konstruos skulptūras tiriant, kokias asociacijas skirtingi objektai gali atnešti žmogui, o tarpdisciplininio meno kūrėja Neringa Zakarauskaitė praves teorines paskaitas apie darnų meną, šiuolaikinę skulptūrą, ready-made ir jį naudojančias meno kryptis bei pradininkus Lietuvoje ir užsienyje. Menininkė ir edukatorė Alberta Saukaitytė taip pat ves judrias užduotis, kuriomis moksleiviai sieks išlaisvinti kūrybingumą ir mąstymą per judesį, naudojant tik savo kūną ir minimalias rašymo priemones.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 8 d. 14 val. Aistiškių laisvalaikio salėje Tarprubežių mėgėjų teatro spektaklis „Martynas Špokas“.

Kovo 8 d. 11 val. Liubavo laisvalaikio salėje koncertas „Tau, Tėvyne“.

Kovo 10 d. 14 val. Jungėnų kultūros namuose Kalvarijos pučiamųjų instrumentų ansamblio ir Jusevičių šokių grupės „Miss-A“ koncertas.

Kovo 11 d. 11 val. nuo Sangrūdos seniūnijos žygis į knygnešio Vinco Markevičiaus tėviškę Giluišių kaime.

Kovo 11 d. 11 val. Brukų kaimo bibliotekoje Nemunaičių pagrindinės mokyklos mokinių koncertas.

Kovo 11 d. Kalvarijoje
10.00 val. Šv. Mišios Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje.
Po mišių gėlių padėjimas prie Nepriklausomybės paminklo.
11.00 val. Koncertas „Dainuojame ir šokame Lietuvai “ Kalvarijos parapijos salėje. Dalyvauja: Vakarė Jarmalavičiūtė – projekto „Lietuvos balsas. Vaikai“ finalininkė Solistės Jurgita Arelienė, Evita Mėlinauskaitė Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokinių aerobikos grupė „Spindulėlis“ Kalvarijos meno mokyklos šokių grupė Marijampolės šokių kolektyvo „Opa“ grupės: „Opa Uogos“, „Opa Dance“, Opa Princesės“, „Opa Ladies“

Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama.

Užgavėnės Kalvarijos krašte

Kovo 5 d.
12 val. Užgavėnės ir Kaziuko mugė prie Kalvarijos gimnazijos
12.00 val. Tarprubežių bendruomenė žiemą išvarys prie pavėsinių
12.30 val. prie Liubavo seniūnijos pastato vyks persirengėlių šėlionės ir kaukių demonstravimas, žaidimai ir blynų ragavimas.
14 val. Užgavėnių šventė prie Brukų laisvalaikio salės
15.30 val. Sangrūdiečiai žiemą išvarys Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų kieme.
Nuo 15 val. persirengėliai kalėdos po Aistiškių kaimą ir 17 val. susirinks prie bendruomenės namų.
18 val. Jusevičių bendruomenė kviečia susiburti bendruomenės namų kiemelyje ir išvaryti žiemą.

Austėjos Žemgulytės nuotr.
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS PAMINĖJIMAS
KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

SAUSIO 11 D.

Jusevičių bendruomenės namuose 15.30 val. popietė ,,Laisvės žodžiai dainoje“

SAUSIO 13 D.

Kalvarijoje
10.50 val. Gėlių padėjimas prie nepriklausomybės paminklo;
11.00 val. Patriotinių dainų koncertas ,,Dainuoju Lietuvai“ teatre ,,Titnagas“;
12.00 val. Šv. Mišios Švč. M. Marijos vardo bažnyčioje
Sangrūdos laisvalaikio salėje 11.30 val. istorinė valandėlė ,,Mes esame kol atmintis gyva“;

Liubave
13.00 val. Šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje
14.00 val. Minėjimas prie Nepriklausomybės paminklo

Brukuose
17.00 val. paminėjimas prie kryžiaus