Vadovė Romualda Vasikonienė

Susibūrė 1987 m. Dalyvauja Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica“, „Skamba skamba kankliai“, „Šešupės malūnai“, Dainavos krašto folkloro šventėse, Sūduvos krašto  dainininkų, pasakorių, muzikantų šventėse, liaudiško giedojimo festivaliuose ir kt. 2009 m. išleido kompaktinę plokštelę „Kai aš augau pas močiutę“.

Parengė programas: „Kraičio skrynia“, „Augino močiutė, leliumai“, „Iš pasakorės lūpų“, „Ralio karvutės“, linų darbų, Joninių programas ir kt. Rengia folkloro festivalį „Ant tėvelio dvaro“.