Vadovė Birutė Zavistauskienė

Kapela susibūrė 2013 metais. Kolektyvas koncertuoja ne tik Kalvarijos savivaldybėje , bet ir už jos ribų. Dalyvavo Lenkijoje Pasaulinėje Šienpjovių šventėje, Kauno rudens derliaus šventėje, Marijampolės savivaldybės derliaus šventėje ,,Sūduvos kraitė“. Valavičių kaimo kapelų varžytuvėse laimėjo 1-ąją vietą.