2015 metai

Kultūros centras – vienas iš konkursinės apžiūros „Tradicija šiandien“ laimėtojų

2015 m. Lietuvos nacionalinis kultūros centras (LNKC) organizavo konkursinę apžiūrą „Tradicija šiandien“. Tuo buvo siekiama įtvirtinti kultūrinės įvairovės suvokimą, skatinti miestų ir rajonų savivaldybes, kultūros įstaigas, nacionalinių ir regioninių parkų administracijas, taip pat pavienius entuziastus saugoti tradicinės kultūros paveldą ir palaikyti senųjų tradicijų švenčių regioniškumą, gyvybingumą, propaguoti kalendorines, bendruomenines šventes, muges, atlaidus ir kitokius tradicinės kultūros reiškinius. Iš viso konkursui pristatyta 37 renginiai.

2016 m. Sausio 7 d. Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, surengta konkursinės apžiūros „Tradicija šiandien“ dalyvių pagerbimo šventė. Tik 8 renginiai buvo įvertinti diplomais ir piniginėmis premijomis. Tarp laimingųjų – Kalvarijos savivaldybės kultūros centras už Rasos šventę „Perkūno sakmės“ laimėjo II vietą kategorijoje „Tradiciją perteikiantieji šiuolaikinėje aplinkoje organizuotomis priemonėmis“ ir gavo 250 eurų premiją.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo pasiekimu, dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie Rasos šventės.

Vilniaus Rotušėje suorganizuotas Etninės kultūros globos tarybos penkiolikos metų minėjimas

Gruodžio 8 d. Vilniaus Rotušėje suorganizuotas Etninės kultūros globos tarybos penkiolikos metų minėjimas ir Etnografinių regionų metų užbaigimo renginys.

Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys įteikė padėką Kalvarijos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Diemedis“ vadovei Žydruolei Zenevičienei už etninės kultūros tradicijų puoselėjimą Sūduvos regione ir Lietuvoje, misterijos „Perkūno sakmės“ sukūrimą ir režisūrą.

2014 metai

Folkloro ansambliui „Diemedis“ – „Aukso paukštės“ nominacija

Penkioliktą kartą Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo įsteigtų mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimų „Aukso paukštė“ nominacijomis bus įvertinti labiausiai nusipelnę šalies folkloro, liaudiškos muzikos, vokaliniai, liaudiškų šokių ansambliai, chorai ir teatrai.

Folkloro srityje geriausiu krašto folkloro ansambliu ir vadovu buvo pripažintas Kalvarijos savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Diemedis“ ir jo vadovė Žydruolė Zenevičienė.

2014 m. kovo 11d. buvo surengta šventė „Skriek , meilės paukšte“. Folkloro ansamblis „Diemedis“ (vadovė Žydruolė Zenevičienė) parodė brandžią meninę programą „Eikim in gužynes“. Kolektyvui „Aukso paukštės“ statulėlę įteikė Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro poskyrio vyriausioji specialistė Jūratė Šemetaitė ir šio poskyrio vyriausiasis specialistas Arūnas Lunys. Kolektyvą sveikino Kalvarijos savivaldybės administracija, Kalvarijos meno mėgėjų kolektyvai ir atvykę kolektyvai „Žibinyčia“ (Marijampolės folkloro ansamblis, vadovas Žydrūnas Rutkauskas), „Nova“ (Šakių rajono savivaldybės Patašinės folkloro ansamblis, vadovė Nijolė Černevičienė), „Ratilai“ (Vilniaus folkloro kapela, vadovas Darius Mockevičius).

2012 metai

Kęstučiui Krasnickui – metų kultūros ir meno kūrėjo apdovanojimas

Viena didžiausių šalies kultūros bendruomenių – Lietuvos kultūros centrų asociacija, savo gretose vienijanti 139 kultūros centrus ir jų filialus, bei atstovaujanti daugiau nei 4000 darbuotojų šventė savo veiklos dešimtmetį. Visą lapkričio mėnesį šalies kultūros centruose  vyko tūkstančiai asociacijos dešimtmečiui skirtų renginių. Visa ši veikla susiliejo į pagrindinį – Vilniaus rotušėje vykusį minėjimą.

Pirmą kartą Lietuvoje buvo įteiktos penkios apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ nominacijos geriausiam metų kultūros rėmėjui, politikui, kultūros centro partneriui, kultūros ir meno kūrėjui bei kultūros centro vadovui. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis pradėdamas apdovanojimų ceremoniją tikino, kad jei šalyje atgimė feniksas, į valstybę turi ateiti gerovė.

Iš septynių nominuotųjų apdovanojimui „Metų kultūros ir meno kūrėjas“, „Auksinio Fenikso“ skulptūrėlė buvo įteikta Kalvarijos mėgėjų teatro „Titnagas“ vadovui Kęstučiui Krasnickui.

2011 metai

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras – geriausias 2011 m. I kategorijos kultūros centras

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija rengė geriausio 2011 m. kultūros centro premijavimo konkursą, skirtą paskatinti kultūros centrų veiklą. Premijos buvo skiriamos už pastarųjų penkerių metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką kultūros centrų veiklą puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant šviečiamąją ir pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius bei organizuojant profesionaliojo meno sklaidą.

Pirmojoje kategorijoje geriausio 2011 m. kultūros centro vardas ir premija suteikta Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui už sėkmingai plėtojamą kūrybinę veiklą, dalyvavimą šalies renginiuose, bendradarbiavimą su užsienio partneriais.

2010 metai

Kalvarijos savivaldybės kultūros centrui – Marijampolės regiono viešojo sektoriaus organizacijų įvaizdžio nominacija

Lapkričio 10 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo organizuotoje Verslininko dienos šventėje Marijampolės profesinio rengimo centro salėje buvo paskelbtos ir apdovanotos verslo įmonės bei įstaigos, Marijampolės regiono įvaizdžio konkurso nugalėtojos. Nugalėtojai atrinkti po spalio mėn. vykdytos apklausos, kurios metu kiekvienas galėjo užpildyti anketą ir nurodyti verslo įmonę, valstybinę ar visuomeninę organizaciją, kurios indėlis formuojant įvairiapusį ir patrauklų Marijampolės regiono savivaldybių įvaizdį per pastaruosius metus yra didžiausias. Renginyje dalyvavo Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio rajonų, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių verslo įmonių, valstybinių ir visuomeninių institucijų vadovai ir verslininkai. Atrinkta po vieną įmonę ir įstaigą iš kiekvienos savivaldybės. Daugiausia balsų tarp Kalvarijos savivaldybės įmonių ir įstaigų surinko Kalvarijos savivaldybės kultūros centras (direktorė Laima Kupstienė). Institucija apdovanota diplomu „Marijampolės regiono viešojo sektoriaus organizacijų įvaizdžio nominacija“.

2009 metai

Penktą kartą pagerbti Marijampolės apskrities kultūros ir meno darbuotojai.

Gruodžio 17 d. penktą kartą pagerbti Marijampolės apskrities kultūros ir meno darbuotojai. Edmantui Rėkui, Kalvarijos tremtinių dainų choro vadovui, kapelos „Gegužio žiedai“ muzikantui, muzikos mokytojui, įteiktas Didysis Angelas ir nominacija už chorinio dainavimo ir liaudies muzikavimo tradicijų puoselėjimą. Angelei Bapkauskienei, Sangrūdos laisvalaikio salės kultūros darbo organizatorei, įteiktas Mažasis Angelas už etninės kultūros puoselėjimą, įvairiapusę kultūrinę veiklą Marijampolės regione.

2008 metai

Apdovanojimai geriausiems

Liaudiškos muzikos kapelai „Giminės“ (vadovė Alė Zavistauskienė) įteikta Angelo statulėlė ir Marijampolės apskrities Kultūros nominacija už aktyvią kūrybinę veiklą, dalyvavimą respublikinėse kapelų šventėse. Vincentui Kazimierui Svitojui, kapelos „Gegužio žiedai“ vadovui, įteikta Angelo statulėlė ir Marijampolės apskrities Kultūros nominacija už Kalvarijos krašto etninio muzikavimo tradicijų išsaugojimą ir puoselėjimą, muziejaus „Gegužio žiedai“ įkūrimą bei muzikavimo 70-mečio istorijos įprasminimą knygoje „Vėl gegužio žiedai“. Rasai Januškienei, Kalvarijos sav. kultūros centro etninės kultūros specialistei, įteikta Angelo statulėlė ir Marijampolės apskrities Kultūros nominacija už Kalvarijos krašto etninės kultūros paveldo rinkimą ir sklaidą, renginių organizavimą.

2007 metai

Brukų kaimo folkloro ansambliui „Bruknyčia“ įteikti apdovanojimai

Brukų kaimo folkloro ansambliui „Bruknyčia“ (vadovė Romualda Vasikonienė) įteikta Angelo statulėlė ir Marijampolės apskrities Kultūros nominacija už etninės kultūros tradicijų puoselėjimą.

Teatrui „Titnagas“ įteikti apdovanojimai

Teatrui „Titnagas“ (vadovas Kęstutis Krasnickas) įteikta „Aukso paukštės“ statulėlė ir nominacija „Geriausias mėgėjų teatras ir vadovas“.

2005 metai

Apdovati geriausieji

Folkloro ansamblis „Diemedis“ (vadovė Žydruolė Mankauskaitė-Zenevičienė) gavo Mažojo Angelo statulėlę ir Marijampolės apskrities meno ir kultūros nominaciją už etninės kultūros puoselėjimą Sūduvos regione.

Teatras „Titnagas“ (vadovas Kęstutis Krasnickas) gavo Didžiojo Angelo statulėlę Marijampolės apskrities meno ir kultūros nominaciją už teatrinių tradicijų puoselėjimą Sūduvos regione.