Kalvarijos savivaldybės kultūros centras įgyvendina projektą LT-RU-3-139 „Kultūros jungia žmones:“ 2022 m. sausio 6 d. buvo pasirašytą sutartis su UAB „Sonus exsertus” ir IĮ „BN Tekstilė” dėl inžinerinės įrangos tiekimo ir montavimo darbų atlikimo Kalvarijos savivaldybės kultūros centro žiūrovų salės scenoje.

Projektas vykdomas nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki spalio 31 d. Gegužės 7 d. buvo surengtas seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: kūrimas ir plėtra“. Lektorės: Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) Nematerialaus kultūros paveldo specialistės Loreta Sungailienė ir Skirmantė Ramoškaitė, LNKC direktoriaus pavaduotoja, Sąvado veiklos grupės vadovė Vida Šatkauskienė. Birželio 18 d. rengiamas seminaras „Sūduvos regiono ir Kalvarijos krašto tradicinio folkloro savitumai“. Bus organizuoti tradicinio dainavimo mokymai. Ves LNKC etninės kultūros skyriaus choreografinio folkloro specialistė Audronė Vakarinienė. Rugsėjo 10 d. organizuojamas folkloro festivalis „Ant tėvelio dvaro“. Dalyvaus 5 folkloro ansambliai. Bus fiksuojama Brukų krašto dainavimo tradicija. Bus parengta ir teikiama nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado paraiška. Kviečiami dalyvauti: folkloro ansamblių nariai ir vadovai, kultūros darbuotojai, bibliotekininkai, mokytojai, bendruomenių atstovai. Project “Cultures unite people” Kalvarija Municipality Culture Center is implementing the project “Cultures unite people”. On the 6th of January, 2022 an agreement with UAB „Sonus exsertus” and IĮ „BN Tekstilė” was signed for the supply and installation of engineering equipment on the stage of the auditorium of the Kalvarija Municipality Culture Center