2021 m. projektas „Kūrybiniai teatro vakarai“

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 20 d. vykdomas projektas „Kūrybiniai teatro vakarai“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Bus suorganizuoti 5 kūrybiniai teatro vakarai užeigos „Trobiai“ kiemelyje, žydų sinagogoje, Karališkajame parke, parapijos salėje, krašto muziejuje. Parodyti 4 mėgėjų teatrų spektakliai, pastatytas Kalvarijos teatro „Titnagas“ spektaklis „Šlovė Tau Kalvarija“ ir sukurti 5 istoriniai kostiumai. Bus pravesti 4 kūrybiniai užsiėmimai: scenos kalbos, teatro meno, liaudies žaidimų, užsiėmimas-diskusija. Bus parengti 4 teatralizuoti pristatymai apie kultūros paveldo objektus ir parengtas pranešimas „Kalvarijos miesto 230 metų istorija“. Bus nufilmuoti vakarų epizodai ir sukurtas filmas „Kūrybinių teatro vakarų kronika“. Į veiklas bus įjungti Kalvarijos miesto ir kaimų bendruomenės, švietimo įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovai, savivaldybės mėgėjų teatrai ir vadovai, kultūros darbuotojai, dalyvaus partneriai - mėgėjų meno kolektyvai.