Projektas vykdomas nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki spalio 31 d. Gegužės 7 d. buvo surengtas seminaras „Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas: kūrimas ir plėtra“. Lektorės: Lietuvos nacionalinio kultūros centro (LNKC) Nematerialaus kultūros paveldo specialistės Loreta Sungailienė ir Skirmantė Ramoškaitė, LNKC direktoriaus pavaduotoja, Sąvado veiklos grupės vadovė Vida Šatkauskienė. Birželio 18 d. rengiamas seminaras „Sūduvos regiono ir Kalvarijos krašto tradicinio folkloro savitumai“. Bus organizuoti tradicinio dainavimo mokymai. Ves LNKC etninės kultūros skyriaus choreografinio folkloro specialistė Audronė Vakarinienė. Rugsėjo 10 d. organizuojamas folkloro festivalis „Ant tėvelio dvaro“. Dalyvaus 5 folkloro ansambliai. Bus fiksuojama Brukų krašto dainavimo tradicija. Bus parengta ir teikiama nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado paraiška. Kviečiami dalyvauti: folkloro ansamblių nariai ir vadovai, kultūros darbuotojai, bibliotekininkai, mokytojai, bendruomenių atstovai.

Project “Cultures unite people”

Kalvarija Municipality Culture Center is implementing the project “Cultures unite people”. On the 6th of January, 2022 an agreement with UAB "Sonus exsertus" and IĮ "BN Tekstilė" was signed for the supply and installation of engineering equipment on the stage of the auditorium of the Kalvarija Municipality Culture Center

2021 m. projektas „Kūrybiniai teatro vakarai“

Nuo birželio 1 d. iki gruodžio 20 d. vykdomas projektas „Kūrybiniai teatro vakarai“. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Bus suorganizuoti 5 kūrybiniai teatro vakarai užeigos „Trobiai“ kiemelyje, žydų sinagogoje, Karališkajame parke, parapijos salėje, krašto muziejuje. Parodyti 4 mėgėjų teatrų spektakliai, pastatytas Kalvarijos teatro „Titnagas“ spektaklis „Šlovė Tau Kalvarija“ ir sukurti 5 istoriniai kostiumai. Bus pravesti 4 kūrybiniai užsiėmimai: scenos kalbos, teatro meno, liaudies žaidimų, užsiėmimas-diskusija. Bus parengti 4 teatralizuoti pristatymai apie kultūros paveldo objektus ir parengtas pranešimas „Kalvarijos miesto 230 metų istorija“. Bus nufilmuoti vakarų epizodai ir sukurtas filmas „Kūrybinių teatro vakarų kronika“. Į veiklas bus įjungti Kalvarijos miesto ir kaimų bendruomenės, švietimo įstaigų ir jaunimo organizacijų atstovai, savivaldybės mėgėjų teatrai ir vadovai, kultūros darbuotojai, dalyvaus partneriai - mėgėjų meno kolektyvai.