Pučiamųjų orkestras
Vadovas Remigijus Gecevičius

Pirmasis pučiamųjų orkestras Kalvarijoje susibūrė  apie 1924 m. Jį subūrė Kalvarijos miesto burmistras Eduardas Feiferis ir miesto tarybos sekretorius Abelis Bliumenzonas. Pirmieji orkestrantai buvo miesto gaisrininkai. Vėliau orkestrui vadovavo Simniškis, Tamašauskas, Vladas Lenkaitis, Kazys Linkevičius.1931-1940 m. veikė šaulių orkestras.  1949 m. panaikinus ugniagesių komandą, orkestras perėjo kultūros namų žinion. Nuo to laiko orkestrui vadovavo Antanas Tarnys, Petras Gruodis, Laimutis Tarnys, nuo 1984 m. iki 1990 m. – Mindaugas Biveinis.

 Prisimenamas moksleivių orkestras, kuris dalyvaudavo mokyklos, miesto šventėse, kiekvienais metais rugsėjo 1-ąją vesdavo eitynes per miestą. Orkestrui vadovavo Antanas Tarnys, Antanas Gabrys, Viktoras Šabonas, Juozas Lukšys, Juozas Ciprisevičius.

Nuo 1990 m. pučiamųjų orkestrui vadovavo Juozas Ciprisevičius,  nuo 2018 m. jam talkino Remigijus Gecevičius. Grojo pūtikai veteranai, meno mokyklos moksleiviai ir mokytojai.

Nuo 2019 m. orkestrui vadovauja Remigijus Gecevičius. Repertuaras- lietuvių ir užsienio autorių maršai, dainų pynės, šokių muzika.

Dalyvavo 1990, 2003, 2007, 2009, 2014 m. respublikinėse dainų šventėse,  respublikinėse moksleivių dainų šventėse 2005, 2012, 2016 m.

Dalyvavo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionatuose 2002, 2004 m.

Pasirodė įvairiuose renginiuose ir šventėse: 1999, 2000, 2015 m. Liudvinave , 2004 m. Balbieriškyje,  2005, 2015 m. Marijampolėje,  2010, 2012 m. Kazlų Rūdoje,  2013 m. Veiveriuose,  2014 m. Panemunės pilyje, 2015, 2016, 2017 m. Garliavoje,  2016 m. Kapčiamiestyje , 2010, 2013 m. Punske (Lenkija),  2015 m. Liubave, 2002, 2015, 2018 m. Sangrūdoje,  2013, 2018 m. Vilniuje ir kt.

Suorganizavo jaunųjų atlikėjų pučiamųjų muzikos festivalį 2002, 2003, 2005, 2007, 2016 m.

Įsimintini Kalvarijos krašto renginiai,  kuriuose grojo orkestras: Karališkojo parko atidarymas ir pašto karietų sutiktuvės, vaikų olimpinių žaidynių ir Sūduvos krepšinio- kvadrato  lygos atidarymo iškilmės, Valstybės švenčių ir  Vaikų gynimo  dienos minėjimai. Orkestras kartu su šokėjomis papuošia Kalvarijos gimnazijos mokslo metų atidarymo,  teatrų festivalių  „Bičiuliai“,  švenčių „Šypsausi savo kraštui“ dalyvių eitynes.

Nuopelnai

1959, 1965 m. orkestras respublikinėse meno kolektyvų  apžiūrose rajoninės priklausomybės miestų kategorijoje laimėjo trečią vietą.

1987 m. respublikiniame konkurse „Gaudžia trimitai“ zoniniame ture orkestras laimėjo trečią vietą, atstovavo Lietuvai Estijos dainų šventėje.