Vadovas Edmantas Rėkus

Susibūrė 1990 m. Kolektyvas nuolat dalyvauja Lietuvos dainų ir respublikinėse tremtinių dainų šventėse. Choras yra aktyvus valstybinių švenčių, minėjimų, Kalvarijos krašto švenčių dalyvis. Koncertuoja Lenkijoje, Punske, Sokulkose.