Greitai ir fragmentiškai skaitančioje visuomenėje iškyla būtinybė išsaugoti ir puoselėti tikrojo skaitymo kultūrą, kurioje randama laiko ir negailima pastangų įsigilinti, sugrįžti, klausti, suabejoti. Sąmoningas skaitymas formuoja asmenybę, įgalina ją tyrinėti, reflektuoti, žadina kūrybiškumą. Kadangi mokykla yra viena iš tų erdvių, kurioje tikrasis skaitymas tiesiogiai nulemia ugdymo kokybę, prasminga susipažinti su tyrimais pagrįstomis teksto skaitymo strategijomis ir jas išbandyti.

Recommended Posts