Kalvarijoje prie Nepriklausomybės paminklo „išaugo“ Velykų medis. Ant jo pakabinta 534 margučiai, o juos saugoja kiškučiai (autorius Juozas Arminas). Margučius kūrė: Jungėnų pagrindinės mokyklos būreliai „Kūrybinės dirbtuvės“ (vad. Saidra Razvickienė), „Jaunieji dailininkai“ (vad. Giedrė Knyzienė), Akmenynų pagrindinės mokyklos technologijų būrelis (mokyt. Gerda Palšienė) ir Kalvarijos vaikų lopšelio- darželio „Žilvitis“ vaikai bei auklėtojos, Kalvarijos bendruomenės (pirmininkas Algirdas Valenta) ir bendruomenės „Šešupė“ (pirmininkas Juozas Mačys) nariai, Kalvarijos socialinės globos namų ir Kalvarijos neįgaliųjų draugijos žmonės, Kalvarijos globos ir užimtumo centro Dienos globos namų darbuotojai ir lankytojai, Marijampolės AVPK Kalvarijos policijos komisariato kolektyvas, parduotuvių „Eglė“ ir „Knygynas“ darbuotojos, Laimutė Lastauskienė, Kęstutis Krasnickas, Vilija Gumauskaitė, Vytautas Kalinauskas, Eimantas Ardzijauskas, Kristina Kalasauskienė, Dalia Arminienė. Širdingai dėkojame visiems margučių kūrėjams ir atėjusiems papuošti medį. Už pagalbą dėkojame Arūnui Sinkevičiui, UAB „Kalvarijos komunalininkas“ ir Kultūros centro darbuotojams.

Recommended Posts