Trumpa mūsų istorija:

1948 m. spalio 15 d. buvo atidaryti Kalvarijos kultūros namai. Nuo 1972 m. veikė kaip Kalvarijos zoniniai kultūros namai. Jiems pavaldūs buvo Jurgežerių, Jungėnų, Brazavo ir Naujienos kultūros namai. Reorganizavus Marijampolės rajono kultūros įstaigas, 1991 m. buvo panaikinti Kalvarijos zoniniai kultūros namai, pakeisti įstaigų pavadinimai. Kalvarijos mieste veikė laisvalaikio centras, Kalvarijos apylinkėje – Jungėnų, Akmenynų, Tarprubežių, Jusevičių, Brukų, Trakiškių laisvalaikio salės, Liubavo apylinkėje – Liubavo ir Salaperaugio laisvalaikio salės, Sangrūdos apylinkėje – Sangrūdos laisvalaikio salė, Mockų ir Radiškės kaimų seklyčios. 1995 m. Kalvarijos laisvalaikio centras perkeltas į restauruotas patalpas (Suvalkų g. 101, Kalvarija). 2004 m. įregistruotas Kalvarijos savivaldybės kultūros centras – savarankiška biudžetinė įstaiga.