Vadovė Žydruolė Mankauskaitė-Zenevičienė

Susibūrė 1997 m. Ansamblį sudaro dainininkai, šokėjai ir kapelija. Repertuaras – senosios liaudies dainos,  šokiai,  liaudies muzika, romansai, vadovės sukurti autoriniai kūriniai. Muzikantai groja tradiciniais instrumentais:  smuiku, armonika, basedla, kanklėmis, lumzdeliu, sekminių rageliu,  dambrele, dūdmaišiu, pūsline, ryla, įvairiais mušamaisiais instrumentais.  Vilki XIX amžiaus pabaigos sūduvių tautinius kostiumus ir istorinius archeologinius rūbus.

Žydruolė Zenevičienė – teatralizuotų renginių scenarijų autorė ir režisierė, aranžuoja liaudies dainas ir tradicinę instrumentinę  muziką, kuria autorines dainas,  groja įvairiais tradicinės  muzikos instrumentais.

Parengė vaišių,  šienapjūtės darbų, vestuvių, advento ir Kūčių papročių programas, programas: „Šventas Jonai, duok linksmintis“, ,,Žemynėle Žiedkelėle,  būk linksma an mūsų“, „Eikim į gužynes“, „Jau brolelis…“.

Parengė Ugnies ir vandens misteriją, misterijas: „Bėgantis laikas“,  „Perkūno sakmės“.

Sukūrė muzikinius vaidinimus: „Ach, ta  meilė“, „Kas buvo pasaulyje prieš mus“, „Nupink vainiką iš svajonių“, folk-miuziklą „Saulės ratu“.

Pasirodė LTV laidose: ,,Užeikit, sveteliai“, ,,Subatos vakarėlį“, ,,Krašto garbė“. Dalyvavo LRT laidose „Duokim garo“,   LRT Kalėdų  programos ,,Šokio karalienė“ filmavime 2013, 2014, 2016, 2017 m., LRT festivalio ,,Mes-pasaulis“ filmavime 2018 m., LRT Radijas laidoje „Toks gyvenimas“ 2017 m. LRT nufilmavo ir parodė misteriją „Perkūno sakmės“, folk-miuziklą „Saulės ratu“, Ž. Zenevičienės ir M. Noviko kūrybos vakarą „Skambėk, kartų daina“, 2015 m.

Koncertavo Italijoje 1998 m., Prancūzijoje 1999 m., Čekijoje 2000 m., Vokietijoje 2004 m., Baltarusijoje 2013 m., Lenkijoje 2000, 2006, 2013, 2014 m.

Išleido 4 kompaktines plokšteles: „Sūduvos krašto dainos ir muzika“, „Kalvarijos folkloro ansamblis „Diemedis“ ir „Nupink vainiką iš svajonių“, „Saulės ratu“.

Dalyvavo respublikinėsė dainų šventėse 1998, 2003, 2007, 2009, 2014, 2018 m.

Dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose: „Tai žiba žiburužiai“ 1997,1998,1999 m. Marijampolėje, „Baltica“ 2002, 2005, 2008, 2011, 2017 m. Vilniuje, „Skamba skamba kankliai” 2017, 2018 m. Vilniuje, „Tek saulužė ant maračių“ 2004 m. Nidoje, „Etninių regionų brydė“ 2009 m.  Visagine, „Šešupės malūnai“ 2010 m. Šakiuose,  „Subatėlės vakarėly“ 2012 m. Varėnos r. Marcinkonyse, „Atvažiuoja žolynai“ 2013 m. Šauliuose, „Ant vandens“ 2008, 2012, 2014 m. Jurbarke, „Saulės žiedas“ 2015 m. Šiauliuose, „Pastauninko pintinis” 2017 m. Kretingoje  ir kt.

Dalyvavo folkloro festivaliuose ir šventėse: „Jau dalgeliai išpustyti“ 2006 m. Šakių r. Pervazninkuose,  „Sudargo piliakalnių atsidūsėjimai“ 2009 m. Šakių r. Sudarge, Rasos šventėje 2007 m. Kernavėje, šventėse 2004, 2006, 2008, 2009, 2016 m. Šakių r. Patašinėje, ,,Žalias, ąžuolėli“ 2015, 2017 m. Vilkaviškio r. Ožkabaliuose, ,,Geid vuolongelė“ 2016 m. Mažeikių r. Sedoje, „Saulės“ festivalyje 2013 m. Joniškyje, folkloro sąšaukoje „Su Nerim ir Nemunu, sueikite sveteliai“ 2015 m. Kauno r. Domeikavoje,  LNKC inicijuotoje akcijoje 2015, 2016 m. Marijampolėje, piliakalnių renginyje „Čia mūsų žemė” 2017 m. Panevėžio r. Upytėje, Grybų šventėje 2017 m. Varėnoje, šventėje „Didžių žmonių žemė“ 2018 m. Kauno r. Raudondvaryje ir kt.

Nuopelnai

2000 m. pasienio zonos konkurse laimėjo pagrindinį bei rėmėjų simpatijų prizus.

2005 m.  įteikta  Marijampolės apskrities kultūros nominacija ir Angelo statulėlė.

2008 m. šokėjai Lina Leonavičienė ir Algimantas Babeckas tapo liaudiškų šokių konkurso „Zanavykų stuboj“ Šakiuose nugalėtojais.

2014 m. įteikta Aukso paukštės statulėlė ir nominacija „Geriausias krašto folkloro ansamblis ir vadovas“.

2016 m. už šventę „Perkūno sakmės“ laimėjo II vietą kategorijoje „Tradiciją perteikiantieji šiuolaikinėje aplinkoje organizuotomis priemonėmis“ ir gavo 250 eurų premiją.

2016 m. šokėjai Rasa Januškienė ir Žilvinas Bukevičius tapo festivalio „Geid vuolongelė“ liaudiškų šokių konkurso Mažeikių r. Sedoje nugalėtojais.

2016 m. Žydruolė Zenevičienė gavo apdovanojimą „Moters galia“ ir  nominaciją „Už etnokultūros puoselėjimą“.

2018 m. kapelija laimėjo tradicinio liaudiško smuikavimo konkurse „Griežkit skripkos” I vietą.

2018 m. programa „Jau  brolelis…” pripažinta tarp 10 geriausių Lietuvos folkloro ansamblių programų.